Kunskapsbank

Kunskapsbank

När en ställföreträdare inte sökt möjliga bidrag

Som god man eller förvaltare kan man ibland upptäcka att den föregående ställföreträdaren inte sökt alla de ekonomiska bidrag som huvudmannen haft rätt till. Då uppkommer frågan vad den nya ställföreträdaren kan göra.


Svaret på denna fråga är, att för sin huvudmans räkning, söka skadestånd från den föregående ställföreträdaren. En naturlig följdfråga är då vad man som ställförträdare kan göra för att skydda sig mot ett sådant krav?

Denna text som är framtagen av RFS volontärjurist Anna och är en beskrivning av vad en ställföreträdare kan göra för att minimera risken att bli skadeståndsskyldig.

Ladda ner dokumentet här (pdf)