Välkommen till Karlskoga-Degerfors frivilliga samhällsarbetare

Karlskoga-Degerfors frivilliga samhällsarbetare bildades 1993 och är en partipolitisk obunden ideell sammanslutning av godemän och förvaltare, särskilt förordnade vårdnadshavare , kontaktfamiljer, kontaktpersoner, stödpersoner och lekmannaövervakare. Föreningen, som har cirka 60 medlemmar, är medlem i Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS.

Som medlem i Karlskoga-Degerfors frivilliga samhällsarbetare har du automatiskt en olycksfalls- och krisförsäkring via RFS, när du utför uppdrag som frivillig samhällsarbetare. Du som har uppdrag som god man eller förvaltare och som är medlem i föreningen kan enskilt via föreningen teckna en ansvarsförsäkring som gäller för ren förmögenhetsskada och rättsskydd. Läs mer om ansvarsförsäkringen på www.rfs.se.

Som medlem får du RFS nyhetsbrev per post fyra gånger per år. Om du uppgett din mejladress till föreningen får du även den digitala versionen av nyhetsbrevet. Du kan också få rådgivning av RFS ombudsmän om du har frågor kring ditt uppdrag.

Då den större delen av våra medlemmar har uppdrag som godemän och förvaltare, är det vår målsättning att stötta och stödja dem i deras uppdrag. Styrelsen fungerar som en ”back upp” när det uppstår frågor hos våra medlemmar. Under varje verksamhetsår har föreningen en utbildning av nya gode män, detta i samråd med överförmyndarnämnden, samt ett medlemsmöte.