Bli medlem

Så här blir du medlem

Fyll i formuläret för att lämna din anmälan om medlemskap. Medlemsavgiften som är 200 kronor/år betalar du in på Plusgironummer 4790160-8. Märk inbetalningen med namn.

Via RFS får du som medlem en olycksfalls- och krisförsäkring. Gode män och förvaltare har även en kostnadsfri ansvarsförsäkring avseende Rättskydd  och skydd vid förmögenhetsskada, som medlem i vår lokala förening. 

Läs om vad medlemskap i en lokalförening inom RFS kan ge på förbundets sida.

Om medlemsregistret

När du registrerar dig som medlem sparas personuppgifterna i lokalföreningens och Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares, RFS, medlemsregister och du accepterar att dina uppgifter registreras. Personuppgifterna används enbart till medlemshantering och informationsutskick. Medlemsregistret hanteras både av registeransvariga personer i respektive lokalförening samt av RFS. Läs mer om medlemsregistret.

Bli medlem – Karlskoga-Degerfors frivilliga samhällsarbetare


  • Om medlemsregistret och integritetspolicy

    När du ansöker om medlemskap accepterar du våra medlemsvillkor och integritetspolicyn.