Kunskapsbank

Kunskapsbank

Insatser att söka

Några exempel på vad man som god man kan ansöka om för sin huvudman:


Aktivitetsstöd – Arbetsförmedlingen

Avlösarservice – socialtjänsten

Bilstöd – Försäkringskassan

Bostad – socialtjänsten

Bostadstillägg – Försäkringskassan

Boendestöd – socialtjänsten

Familjehem – socialtjänsten

Färdtjänst – socialtjänsten

HVB-hem – socialtjänsten

Habilitering – landstinget

Handikappersättning (gäller enbart för dem som haft det sedan tidigare. Ersätt av merkostnadsersättning) – Försäkringskassan

Hemtjänst – socialtjänsten

Hjälpmedel – landstinget

Individuell plan – socialtjänsten

Kontaktperson – socialtjänsten

Korttidsvistelse – socialtjänsten

Korttidstillsyn – socialtjänsten

Ledsagare – socialtjänsten

Lönebidrag – Arbetsförmedlingen

Merkostnadsersättning – Försäkringskassan

Personlig assistent – socialtjänsten/Försäkringskassan

Personligt ombud – kommunen

Praktik – Arbetsförmedlingen

Rehabilitering – landstinget (ibland kommunen, arbetsgivaren eller Försäkringskassan)

Rehabiliteringsersättning – Försäkringskassan

Rekryteringsbidrag – kommunens vuxenutbildning

SIUS-konsulent – Arbetsförmedlingen

Sjukersättning (f.d. förtidspension) – Försäkringskassan

Sjukvård – landstinget

Sjukresor – landstinget

Skuldsanering – konsumentvägledare, socialtjänst, kronofogdemyndighet

Skyddat arbete – Arbetsförmedlingen

Sysselsättning – socialtjänsten

Tandvård – landstinget (i vissa fall även kommunen och försäkringskassan)

Vårdbidrag – Försäkringskassan

Vårdplan – landstinget