Kunskapsbank

Kunskapsbank

Mentorskap för nya gode män

Här kan du läsa ett exempel på hur en föreningar kan erbjuda mentorskap för nya uppdragstagare. Dessa erbjudande har tagits fram av Hallands godman- och förvaltarförening och Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare.


I dokumenten skriver Hallands godmans- och förvaltarförening och Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare om hur de arbetar med mentorskap. Här beskrivs syfte och mål med mentorskap, vem som kan bli mentor och det praktiska arrangemanget fungerar. En framgångsfaktor som lyfts fram är att det finns ett välfungerande samarbete med överförmyndaren.

Förhoppningsvis kan detta inspirerar andra föreningar till liknande initiativ.

Läs mer om föreningens upplägg av mentorskap (Word)

Hallands godmans- och förvaltarförening, läs här: Mentorskap Halland
Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare, lär här: Mentorskap Skövde