Kunskapsbank

Kunskapsbank

Ladda ner eller beställ material

Här finns skrifter och faktablad som går att ladda ner eller beställa från RFS kansli.


Digital folder: Stödperson (2022)

Stödpersonen ska vara en medmänsklig kontakt för patienten som står helt fri från vården. Uppdraget handlar oftast om att lyssna, prata och umgås. Stödpersonen har rätt att besöka patienten vid vårdinrättningen. Stödpersonen bidrar också med en medborgarinsyn i ett vårdsystem som annars är slutet.

Folder Stödperson RFS

Digital folder: Till dig som är vårdpersonal – Stödperson (2023)

Foldern riktar sig till dig som arbetar på en vårdavdelning och ger en översikt om vad uppdraget stödperson innebär samt även praktiska tips på hur du och stödpersonen kan samverka för patientens bästa.

Folder för vårdpersonal om Stödperson RFS

 

Digital folder: Biträdande övervakare (2021)

Att vara biträdande övervakare handlar om att hjälpa en medmänniska som på olika sätt hamnat i en utsatt situation. I den här foldern kan du läsa mer om uppdraget – och på vilket sätt insatsen gör skillnad.

Ladda ned här (PDF) 

Om du vill skriva ut: välj dubbelsidig utskrift under inställningar, samt “vänd längs kortsida”.

 


Min rätt – Din rolls skrifter (2018)

Nu finns skrifter att ladda ner eller beställa kring uppdraget god man för ensamkommande barn. Skrifterna har tagits fram inom RFS arvsfondsprojekt Min rätt – Din roll. Syftet är att förtydliga rollfördelningen och lyfta fram hur barnet kan göras delaktigt.

Min rätt – Din rolls skrifter (2018)


Läs RFS jubileumsskrift!

I samband med RFS 50-årsdag 4 maj 2018 lanserades en jubileumsskrift. Skriften ger både en historisk tillbakablick och är framåtsyftande. Ladda ner eller beställ skriften här.

Läs RFS jubileumsskrift!


Bryt intagnas isolering – starta besöksgrupp

Nu finns två informationsblad om besöksgrupper. Ett som riktar sig till klienter och ett som vänder sig till personer som är intresserade av att bli besökare.

Bryt intagnas isolering – starta besöksgrupp

 


Folder om att bli medlem

Ju fler medlemmar vi är desto mer kraft bakom förbundets röst! I denna folder får du veta vad du får som medlem i en lokalförening inom RFS. Foldern kan beställas av lokalföreningar och av myndigheter för att delas ut till uppdragstagare. En uppdaterad version – där benämningen ändrats – finns att ladda ned och skriva ut som PDF.

Ladda ned PDF (digital version uppdaterad 2023)

Då den är i A5-format går den också bra att skriva ut i en färgskrivare (dubbelsidigt – vänd längs kortsidan).

Beställ folder som tryckt material här


Rollkolls informationsmaterial (2017)

Nu finns Rollkolls två informationsmaterial återigen att beställa.  I det rosa materialet är texten om anhöriga uppdaterad.

Rollkolls informationsmaterial (2017)


 

Faktablad om RFS på engelska

Här finns ett faktablad om RFS och lokalföreningarna översatt till engelska. I faktabladet beskrivs RFS organisation och syfte, vad du som enskild medlem kan få ut av ett medlemskap i en lokalförening och hur förbundet finansieras.

Faktablad om RFS på engelska


 

Metodbok och slutrapport (2014)

Här kan du beställa eller ladda ner metodbok och slutrapport från Rättssäkerhetsprojektet. I metodboken finns tips på hur man lokalt kan samarbeta kring frivilliguppdragen för att öka kvaliteten i insatserna.

Metodbok och slutrapport (2014)