Om RFS

Om RFS

Filmen Hallå, det är jag!

Se RFS film Hallå, det är jag på Vimeo eller Youtube. Filmen handlar om Kalles väg för att få hjälp av en god man. Förhoppningen är att filmen bidrar till ökad kunskap om godmanskap och vilken hjälp insatsen kan innebära för den som behöver.


Rollkoll har tagit fram två informationsmaterial som dels riktar sig till personer som har eller vill ansöka om god man och dels till god man/förvaltare och andra aktörer. Som komplement till dessa två material har RFS under hösten 2015 gjort denna spelfilm.

Se Hallå det är jag på Vimeo här eller Hallå det är jag på Youtube här

Läs mer om Rollkoll här