Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Huvudmannens bästa i fokus

Ett godmans- eller förvaltaruppdrag ska alltid utgå från huvudmannens bästa. Målet med båda uppdragen är att huvudmannen ska få goda levnadsvillkor och kunna leva så självständigt som möjligt.


Gode män och förvaltare ska omsorgsfullt utföra sitt uppdrag och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde (se föräldrabalken kap. 12 § 3). Detta ställer höga krav på uppdragstagarna. De måste ha förmågan att kunna förstå och sätta sig in i huvudmannens liv, behov och önskemål. Dessutom måste en god man eller förvaltare vara kunnig i ekonomi och känna till lagarna som garanterar huvudmannen stöd från samhället.

Det är viktigt att den gode mannen eller förvaltaren har en nära kontakt med huvudmannen och god personkännedom för att förstå dennes vilja. Det är också viktigt att försöka ha en god relation till anhöriga som i många fall är de som har kunskap om huvudmannen.

Gode mannen ska så långt som det är möjligt göra huvudmannen delaktig och låta denne uttrycka sina egna önskemål. Om det går ska gode mannen låta huvudmannen vara med till exempel när räkningar ska betalas. För en del uppdrag kan målsättningen vara att huvudmannen i framtiden ska kunna klara sig utan god man.

En god man som har en huvudman med en psykisk funktionsnedsättning behöver lära sig mer om vad denna nedsättning innebär. Att ha förståelse för sin huvudmans agerande och reaktioner underlättar uppdraget och gör att det blir lättare att ge huvudmannen det stöd som den behöver.

Om en god man har en äldre huvudman kan uppdraget många gånger gå ut på att huvudmannen ska få en ”guldkant på tillvaron”. Om en huvudman har sparade medel ska detta i så stor utsträckning som möjligt användas till huvudmannens välbefinnande istället för att finnas på ett sparkonto.

Tänk på att:

  • Ditt agerande ska vara det bästa för huvudmannen, inte för anhöriga, boende eller andra aktörer kring huvudmannen.
  • Du som god man eller förvaltare ska jobba för att din huvudman får ett ökat välbefinnande och deltagande i samhällslivet.
  • Gör din huvudman delaktig och agera så att huvudmannen kan har inflytande över vad hjälpen ska omfatta.
  • Sätt gemensamt upp mål som ni båda ska jobba för.