Strängnäs frivilliga samhällsarbetare

Föreningen bildades 2005 och har idag cirka 120 medlemmar, mestadels gode män och förvaltare – men även andra lagreglerade uppdrag såsom kontaktpersoner, lekmannaövervakare och stödpersoner.

Stödfunktionen för gode män/förvaltare

Vi i Strängnäs Frivilliga Samhällsarbetare vill hälsa er välkomna till våra stödträffar. Vi kommer att finnas i Frivilligcentralens lokaler, Nygatan 5B i Strängnäs (porten bredvid Pensionärernas hus, ”ovanpå” Lidl) under följande dagar för att hjälpa er med frågor och erfarenhetsutbyte gällande allt som rör våra roller, men specifikt med årsräkningarna.

Vi finns där mellan kl 17-19 den 10, 17, 31 januari, 14 och 28 februari, 14 mars.

I vår verksamhet ingår även att anordna föredrags- och informationskvällar, ofta i samarbete med överförmyndaren och Eskilstuna FFS. Styrelsen har också ett uppdrag att representera medlemmarna gentemot kommunens olika nämnder såsom överförmyndarnämnden och socialkontoret.

Som medlem är du via Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare försäkrad i ditt uppdrag, dels en olycksfalls- och krisförsäkring, och dels en ansvarsförsäkring för rättsskydd och förmögenhetsskada för godmans- och förvaltaruppdrag. Genom RFS ombudsmän kan du få rådgivning i ditt uppdrag. Du får också RFS nyhetsbrev fyra gånger om året per post. Om du uppgett din mejladress till föreningen får du även den digitala versionen av nyhetsbrevet.

Genom en ersättning från kommunen för arbetet med stödfunktionen, såväl som bidrag från våra sponsorer, har föreningen inte behövt ta ut någon medlemsavgift för 2017.

Kontakta gärna Henrik Mörner, henrik@morner.com, för att få veta mer!