Strängnäs frivilliga samhällsarbetare

Föreningen bildades 2005 och har idag cirka 80 medlemmar. De flesta är god man eller förvaltare, men även andra lagreglerade uppdrag såsom kontaktpersoner, lekmannaövervakare och stödpersoner förekommer.

I vår verksamhet ingår framför allt att stödja och ge råd åt våra medlemmar i deras uppdrag.

Stödfunktionen kommer du enklast i kontakt med genom att kontakta någon ur styrelsen, så löser vi det, eller bokar ett möte om det behövs! Vi finns här för att hjälpa till! 

Det kan handla om rådgivning inför årsredovisningar men även att anordna föredrags- och informationskvällar, ofta i samarbete med överförmyndaren och Eskilstuna FFS. Styrelsen har också ett uppdrag att representera medlemmarna gentemot kommunens olika nämnder såsom överförmyndarnämnden och socialkontoret.

Som medlem är du via Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare försäkrad i ditt uppdrag, dels en olycksfalls- och krisförsäkring, och dels en ansvarsförsäkring för rättsskydd och förmögenhetsskada för godmans- och förvaltaruppdrag. Genom RFS ombudsmän kan du få rådgivning i ditt uppdrag. Du får också RFS nyhetsbrev fyra gånger om året.

Kontakta vår orförande, Henrik Mörner, henrik@morner.com, om du vill  att veta mer.