Medlemsservice

Medlemsservice

Olycksfalls- och krisförsäkring

Som medlem i en förening inom RFS omfattas du automatiskt av en olycksfalls- och krisförsäkring i Trygg-Hansa. Försäkringen gäller när frivilliguppdraget utförs, till och från uppdraget under verksamhet som arrangeras inom föreningen och förbundet.


Försäkringen gäller även för icke medlemmar som deltar i en aktivitet som anordnas av förbundet eller en lokal förening.

Vad försäkringen täcker

RFS olycksfalls- och krisförsäkring gäller olycksfallsskador som drabbat kroppen ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. Krisförsäkringen ersätter upp till tio samtal hos legitimerad psykolog.

Har du frågor om försäkringen?

Frågor om försäkringen besvaras av Söderberg & Partners, fredrik.stahlberg@soderbergpartners.se
telefon: 026-615100 eller 070-1096900.

Ladda ner försäkringsbeviset här