Om RFS

Om RFS

Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare

Se RFS filmer Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare.
I filmerna möter du Benny och Christoffer som berättar om deras relation som god man/förvaltare och huvudman.

Filmen – Om god man, samarbete och delaktighet

I filmen beskriver Benny och Christer vad ett godmanskap innebär. De ger oss ett exempel på både hur det är att vara god man som huvudman och få råd och stöttning. Frågor som filmen belyser är vad som är viktigt och vad som förväntas av en god man och hur en god man bland annat genom delaktighet och samtycke kan lyfta och stärka huvudmannen.

 

Filmen – Vägen från förvaltarskap till god man

Här talar Benny och Christer om deras relation som förvaltare/huvudman, hur relationen har utvecklats och ser ut idag. De tar också upp olika utmaningar i rollerna, hur det är att vara förvaltare/huvudman och hur ett förvaltarskap kan vara en hjälp i vägen till en större självständighet och att stå på egna ben.

 

Läs mer om god man och förvaltare

Läs mer om arvsfondsprojektet Rätt att delta

Till RFS utbildning Rätt att delta – en webbutbildning för gode män och förvaltare