Kunskapsbank

Kunskapsbank

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

I denna promemoria från Svenska bankföreningen behandlas frågor såsom den omyndiges rättshandlingar, gåva till omyndig, föräldraförvaltning, godmanskap/förvaltarskap och bankers skyldighet att lämna ut information.


Ladda ner dokumentet här (pdf)