Välkommen till Arvika Eda godman- och förvaltarförening

Om föreningen:

Arvika Eda godman och förvaltarförening är en förening för frivilliga samhällsarbetare, främst i Arvika och Eda kommuner. Föreningen bildades våren 2013, då för endast gode män och förvaltare i Arvika och Eda kommuner. Under 2015 reviderades stadgarna och föreningen är numera öppen för alla frivilliga samhällsarbetare. Knappt 400 personer i Arvika och Eda kommuner har behov av ställföreträdare. Antalet gode män/förvaltare är ca 260 st. Föreningen har i dagsläget cirka 60 medlemmar.

Arvika Eda GMF-förening är ansluten till RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.

Ett medlemskap innebär:

Genom riksförbundet har vi tillgång till bra information, utbildning, rådgivning och även bra försäkringar. Genom RFS är alla medlemmar olycksfallförsäkrade i våra uppdrag. Vi har även möjlighet att, för en låg kostnad, teckna en personlig ansvarsförsäkring. Läs mer om försäkringarna här. Genom RFS har vi också tillgång till juridisk hjälp. Som medlem får du RFS nyhetsbrev per post fyra gånger per år. Om du uppgett din mejladress till föreningen får du även den digitala versionen av nyhetsbrevet.

Vår målsättning är att föreningen ska ha ett nära samarbete med överförmyndarnämnderna i Arvika och Eda och dess handläggare. Förhoppningsvis kommer deras arbete förenklas när vi genom utbildning får mer kunskap.

Vår förening ska bla jobba med:

 • En modell för samarbete mellan föreningen och överförmyndarverksamheten
 • Verka för att lokala riktlinjer när det gäller arvode tas fram
 • Mentorskap för nya och redan verksamma gode män/förvaltare.
 • Utbildning i redovisningsprogram och inom andra områden som medlemmarna önskar.
 • Föreläsningar inom de områden man verkar i som god man/förvaltare
 • Vi vill också vara med och sprida information om vad en god man/förvaltare gör. Många gånger har allmänheten felaktig uppfattning om detta.

Frivilliga samhällsarbetare:

Som frivilliga samhällsarbetare räknas:

 • god man/förvaltare
 • särskilt förordnade vårdnadshavare
 • kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt Socialtjänstlagen
 • kontaktpersoner och stödfamiljer enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade
 • stödpersoner enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård och Lagen om psykiatrisk tvångsvård
 • lekmannaövervakare inom Kriminalvården

Om du vill bli medlem – fyll i blankett under fliken Bli medlem.