Kontakta oss

Kjell Handfast, ordförande
073-925 1150, kjell.handfast@gmail.com

Lars Jansson, vice ordförande
070-547 74 37, janssonlarse@hotmail.com

Anne-lie Nilsson, sekreterare
072-450 86 62, anne-lie.nilsson@telia.com

Tommy Karlsson kassör
070-3260789,  tommykarlsson6@hotmail.com

Inger Höglund, ledamot
073-1518498, hoglund.inger@gmail.com

Mejladress till föreningen: kontakt@aegmf.se

Lars Jansson handhar försäkringar.