Medlemsservice

Medlemsservice

Försäkringar

Alla medlemmar i en förening inom RFS omfattas automatiskt av en olycksfalls- och krisförsäkring i Trygg-Hansa. Gode män och förvaltare kan även teckna en ansvarsförsäkring.

Läs mer om olycksfalls- och krisförsäkringen

Läs mer om ansvarsförsäkringen för gode män och förvaltare

RFS har även tagit fram en hemförsäkring som våra medlemmar och deras huvudmän kan teckna.

Har du frågor om försäkringarna?

Frågor om försäkringen besvaras av Söderberg & Partners på telefon 026-14 30 30.

Kontaktpersoner:

Fredrik Ståhlberg, 070-109 69 00, fredrik.stahlberg@soderbergpartners.se

Rose-Marie Johansson, rose-marie.johansson@soderbergpartners.se

Ladda ner informationsblad om RFS medlemsförsäkringar: RFS försäkringar