Medlemsservice

Medlemsservice

Försäkringar

Alla medlemmar i en förening inom RFS omfattas automatiskt av en olycksfalls- och krisförsäkring i Trygg-Hansa. Gode män och förvaltare kan även teckna en ansvarsförsäkring.

Läs mer om olycksfalls- och krisförsäkringen

Läs mer om ansvarsförsäkringen för gode män och förvaltare

Har du frågor om försäkringarna?

Frågor om försäkringen besvaras av Söderberg & Partners på telefon 026-14 30 30.

Kontaktpersoner:

Fredrik Ståhlberg, 070-109 69 00, fredrik.stahlberg@soderbergpartners.se

Rose-Marie Johansson, rose-marie.johansson@soderbergpartners.se

Ladda ner informationsblad om RFS medlemsförsäkringar: RFS försäkringar