Kunskapsbank

Kunskapsbank

Studiematerial för frivilliga samhällsarbetare (2022)

Nu finns ett uppdaterat studiematerial som beskriver de lagreglerade frivilliguppdragen. Till varje kapitel finns fallbeskrivningar, diskussionsfrågor och litteraturtips.


Hur kan materialet användas?

Materialet kan användas för en studiecirkel som tar upp alla de lagreglerade frivilliguppdragen eller vid en enstaka kurs i ett specifikt ämne. I kapitlet som heter Frivilliga samhällsarbetare beskrivs förbundets historia och värdegrund. Här finns också avsnitt om den gemensamma kärnan i uppdragen och bemötande följt av diskussionsfrågor som till exempel kan användas för gruppdiskussioner vid medlemsträffar.

Studiematerialet är samlat på nätet för att det enkelt ska kunna uppdateras och det kan gärna kompletteras med lokalt och/eller eget material. Föreningen själv, alternativt varje deltagare i studiecirkeln, skriver ut materialet eller de kapitel i det som ska användas.

Materialet består av dessa kapitel:

 • Inledning/instruktion till materialet
 • Frivilliga samhällsarbetare
 • Biträdande övervakare och förtroendeman inom kriminalvården
 • Kontaktperson och kontaktfamilj enligt SoL och LSS
 • God man och förvaltare
 • God man till ensamkommande barn
 • Särskilt förordnad vårdnadshavare
 • Stödperson
 • Besökare i häkte och anstalt
 • Visionsrummet
 • Medborgarinsyn
 • Att överklaga beslut

Ladda ner studiematerialet här (pdf)

(Kontakta RFS kansli om du önskar få materialet i högre upplösning)

Välkommen att kontakta RFS kansli om du i din förening vill start upp en studiecirkel eller kurs utifrån detta studiematerial.