Om RFS

Om RFS

Var med oss och bidra till ett medmänskligare samhälle

Ditt företag kan vara med oss och göra stor skillnad för många. Det är ett sätt för er att aktivera ett socialt hållbarhetsarbete och bidra positivt till samhället. Vi vet att många företag gör bra saker och att fler vill engagera sig för social hållbarhet. Tillsammans kan vi hitta sätt att involvera medarbetare att utvecklas och själva bli stärkta genom att göra gott.  

Vi arbetar för att alla i behov av stöd ska ges en rättssäker insats med god kvalitet. Tillsammans kan vi utveckla det stödet – till dem som har det svårt, som behöver hjälp i vardagen och som kanske inte klarar sig på egen hand.  

Kort om oss 

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, är en ideell organisation som genom opinionsbildande verksamhet och ideella insatser ska medverka till ett medmänskligare samhälle där människor stödjer varandra.  

Det här gör vi 

– vi arbetar för att alla frivilliga samhällsarbetare ska få rådgivning, utbildning och stöd i sina uppdrag 

– vi sprider kunskap om frivilliga samhällsarbetares insatser 

– vi samverkar med myndigheter och andra organisationer i syfte att skapa rätt förutsättningar för frivilliga samhällsarbetare. 

Vi vill

– att fler som är behov av stöd ska få hjälp 

– att alla som är i behov av stöd ska få en rättssäker insats med god kvalitet. 

Vår organisation – medlemmar och lokalföreningar  

Vi finns runt om i landet med närmare 50 lokalföreningar vars medlemmar har lagreglerade frivilliguppdrag.  

Lagreglerade frivilliguppdrag 

Frivilliga samhällsarbetare är samlingsnamnet för alla frivilliguppdragen; biträdande övervakare, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn, särskilt förordnad vårdnadshavare, och besökare på anstalt och häkte. 

Vi kan samverka – för ett medmänskligare samhälle 

Vad vill ni vara med och bidra till? Vi är övertygade att vi kan hitta sätt att arbeta tillsammans eller så kanske vi kan göra bra saker tack vare stöd från er.  

Här är några exempel:

– Företagsvolontärer – uppmuntra dina anställda till socialt arbete eller hjälp oss hjälpa, kan er HR-avdelning bistå några timmar ibland? Har ni medarbetar som kan stötta oss inom it, kommunikation eller ekonomi?   

– Utbildningar/Föreläsare – vi söker alltid ny kunskap till våra medlemmar, kanske har ni aktuella föreläsare/utbildningar.

– Lokal eller hjälp –  vi kan kanske göra något som ni möjliggör genom stöd för live-sändning, utlån av lokal eller något annat? Låt oss prata mer om möjligheterna! 

Kontakta oss!  

Vill ni stötta vår organisation eller nyfiken hur vi kan hitta möjligheter till samarbeten? Hör av er till förbundssekreterare fredrik.nilsson@rfs.se