Kunskapsbank

Kunskapsbank

Bryt intagnas isolering

Nu finns två informationsblad om besöksgrupper. Ett som riktar sig till klienter och ett som vänder sig till personer som är intresserade av att bli besökare.


Besöksgrupperna bidrar till att bryta isoleringen genom att ge intagna möjlighet att träffa vanliga människor som inte är myndighetspersoner. Besökarna kan ge nya intryck och inspirera, visa på alternativ till kriminalitet och missbruk och fungera som en länk mellan samhället och häktet eller anstalten.

Tveka inte att kontakta RFS kansli för att få mer information, kanske vill er förening få hjälp med att starta besöksgrupp!

Läs mer om RFS besöksgrupp här.

Ladda ner info-bladet för intagna (pdf) (Skrivs ut liggande och delas i mitten)

Ladda ner info-bladet för besökare (pdf)