Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Att vara medlem i en lokalförening möjliggör att biträdande övervakare får tillgång till utbildning och information. Det är ett sätt att kvalitetssäkra uppdraget. Därför vill RFS att fler biträdande övervakare väljer att organisera sig. Det är med andra ord viktigt att vi fortsätter att jobba för att värva medlemmar.

Det kan vi bland annat göra genom att:
  • Hålla lokala möten mellan frivården och biträdande övervakare
  • Dela ut föreningsfoldrar på frivården och på andra sätt informera om att vi finns
  • Synas i sociala medier – såväl lokalt som på riksnivå – där vi berättar om varför det är viktigt att organisera sig och vad medlemskapet erbjuder
  • Skapa god stämning och gemenskap i våra lokalföreningar – det ska vara kul att vara medlem!
  • Informera om – och bjuda in till – utbildningar, evenemang, erfarenhetsutbyten och liknande aktiviteter

Ju fler vi är, desto starkare hörs vår gemensamma röst!Det här materialet kan du ladda ned, skriva ut och dela i olika sammanhang:
Lästips för att stärka föreningsarbetet: