Medlemsservice

Medlemsservice

Stöd i frivilliguppdraget

Alla personer som får stöd av en frivillig samhällsarbetare har rätt till en rättssäker insats av god kvalitet. Det är därför viktigt att den som utför frivilliguppdraget får utbildning och stöd.


RFS vill att alla som utför lagreglerade frivilliguppdrag ska gå igenom en grundutbildning på minst sex timmar samt löpande vidareutbildning, handledning och erfarenhetsutbyte. I verkligheten varierar det vilken utbildning och stöd den frivilliga samhällsarbetaren får av kommunen eller myndigheten som tillsätter frivilliguppdraget.

För att de lagreglerade frivilliguppdragen ska vara rättssäkra krävs att kommuner och myndigheter har bra metoder för att rekrytera och utbilda de frivilliga. Här har RFS erfarenheter och en metod att dela med sig av.

Läs mer om RFS metod

Medlemskap ger kunskapspåfyllning

Ett medlemskap i en lokalförening inom RFS är ett sätt för dig som frivillig samhällsarbetare att skaffa dig kunskapspåfyllning för att utföra uppdraget så bra som möjligt. I lokalföreningarna arrangeras träffar för erfarenhetsutbyte. Föreningen kan också vara en plattform för utbildning, studiecirklar och föreläsningar. I RFS forum kan medlemmar ställa frågor och dela med sig av sina kunskaper till varandra. Det är även möjligt för dig som medlem att få rådgivning av RFS ombudsmän.

Några exempel på kunskap som kan vara bra att ha med sig uppdraget och som kan arrangeras inom ramen för en lokalförening: barnperspektiv, psykiatriska diagnoser, alkohol/narkotika/missbruk, spelmissbruk, depressioner, demenssjukdomar, neuropsykiatriska diagnoser, ekonomi, skuldsanering, kriminalitet, etik, bemötande, relationsvåld, hedersvåld.

Läs mer om vad ett medlemskap kan ge

Se kommande aktiviteter inom RFS lokalföreningar i kalendern