Välkommen till Siljansbygdens frivilliga samhällsarbetare

I dagsläget har vi framförallt medlemmar som har uppdrag som god man och förvaltare inom våra sex kommuner (Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik, Leksand och Vansbro). Vi välkomnar också personer som har uppdrag som kontaktperson, stöd- och kontaktfamilj, lekmannaövervakare, särskild förordnad vårdnadshavare och stödperson.

Syftet med föreningen är att erbjuda medlemmar stöd, kunskapspåfyllning, gemenskap och erfarenhetsutbyte.

Detta ger i längden bättre kvalité i insatserna för dem som är i behov
av stöd från en frivilligarbetare. Föreningen arbetar också för att informera enskilda personer, andra organisationer och myndigheter om våra medlemmars uppdrag och för att verka opinionsbildande lokalt.

Siljansbygdens frivilliga samhällsarbetare är medlem i RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, vilket ger dig en kris-och olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller under all verksamhet som arrangeras inom föreningen, när lekmannauppdraget, utförs och till och från uppdraget. Det finns även en extra ansvarsförsäkring för gode män och förvaltare som ger skydd i ekonomiska frågor i samband med ditt uppdrag. Läs mer om försäkringarna här

Alla medlemmar får även RFS nyhetsbrev fyra gånger per år. Om du uppgett din mejladress till föreningen får du också den digitala versionen av nyhetsbrevet. Du kan få stöd av RFS ombudsmän om du har frågor kring ditt uppdrag.

Välkommen att kontakta oss i styrelsen!

Kontaktuppgifter finns här