Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Att bli särskilt förordnad vårdnadshavare

Vill du stödja ett barn som saknar föräldrar som kan utöva vårdnaden? För att passa som särskilt förordnad vårdnadshavare behöver du ha kunskap om samhället och om barns och ungas behov.


Det krävs ingen formell utbildning för att bli särskilt förordnad vårdnadshavare. Socialtjänsten gör en utredning för att bedöma om du är lämplig för att ta uppdrag.

Om en eller båda av föräldrarna är i livet ska de om möjligt kontaktas för att tillfrågas om förslaget.

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska ha goda kunskaper om hur det svenska samhället fungerar och behärska svenska språket. Det är även viktigt att ha kunskap om barns och ungdomars behov i olika åldrar. Den som ska bli särskilt förordnad vårdnadshavare man får inte ha betalningsanmärkningar och personens förekomst i polisens belastningsregister kontrolleras.

Om du vill ta ett uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare kontaktar du socialtjänsten i den kommun du vill ta uppdrag.

Läs mer om möjligheten till stöd i uppdraget