Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Att bli kontaktperson eller kontaktfamilj

Vill du ta uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj eller stödfamilj? Då är det till socialtjänsten du ska vända dig med intresseanmälan.


Vem kan bli kontaktperson eller kvalificerad kontaktperson?

Det krävs ingen särskild utbildning eller arbetserfarenhet för att bli kontaktperson. Det är viktigt att du själv har en stabil livssituation, är intresserad av människor och har tid för uppdraget.

För att få uppdrag som kvalificerad kontaktperson behöver du ha lämplig utbildningsbakgrund och/eller arbetserfarenhet där du kommit i kontakt med ungdomar. Du kan till exempel vara lärare, polis eller socionom.

För att anmäla intresse för uppdrag som kontaktperson eller kvalificerad kontaktperson, ska du kontakta socialtjänsten i den kommun där du vill ta uppdrag. Socialsekreterare bedömer din lämplighet för att ta uppdrag.

Vem kan bli kontaktfamilj eller stödfamilj?

Kontaktfamilj eller stödfamilj är en vanlig familj och kan bestå av en ensamstående vuxen eller av både vuxna och barn. Du/ni behöver ha tid och möjlighet att ta emot barnet i ert egna hem. Det är inte alltid nödvändigt att ni har ett eget rum för barnet men det behöver finnas utrymme för barnet i ert hem.

För att anmäla intresse för uppdrag som kontaktfamilj eller stödfamilj, ska du kontakta socialtjänsten i den kommun där du vill ta uppdrag. Socialsekreterare bedömer din/er lämplighet för uppdraget, detta sker ofta genom intervju, hembesök och referenstagning.

Läs mer om stöd i uppdraget här.