Blekinge frivilliga samhällsarbetare

Välkommen du som är frivillig samhällsarbetare i Blekinge.

Föreningen vänder sig till alla som engagerar sig som god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmannaövervakare och besökare på häkte och anstalt.

Syftet med föreningen är att erbjuda medlemmar stöd, kunskapspåfyllning, gemenskap och erfarenhetsutbyte. I längden ger det bättre kvalitet i insatserna för dem som är i behov av stöd från en frivilligarbetare.

Föreningen arbetar också för att informera enskilda personer, andra organisationer och myndigheter om våra medlemmars uppdrag och för att verka opinionsbildande lokalt.

Som medlem får du:

  • Information och kunskap som underlättar ditt arbete som frivillig samhällsarbetare
  • Inbjudan till våra träffar och utbildningar för frivilliga samhällsarbetare.
  • Möjlighet att mejla dina frågor till oss som vi besvarar efter bästa förmåga.

Försäkring, nyhetsbrev och rådgivning

Lokalföreningen Blekinge frivilliga samhällsarbetare är medlem i RFS, vilket ger dig som medlem en olycksfalls- och krisförsäkring. Försäkringen gäller under all verksamhet som arrangeras inom föreningen, när lekmannauppdraget utförs och till och från uppdraget. Gode män och förvaltare har även möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring. Läs mer om försäkringar här

Via RFS får du som medlem RFS nyhetsbrev samt rådgivning av RFS ombudsmän i dina uppdrag.

Välkommen att kontakta oss!