Om RFS

Om RFS

Om god man för ensamkommande barn

Se RFS filmer som vänder sig till ensamkommande barn som nyligen kommit till Sverige. I filmerna medverkar unga vuxna med egen erfarenhet.

I filmen “Vad ska en god man hjälpa mig med?” berättar unga vuxna om vad en god man gör och hur det är att ha en god man.

Se filmen på Youtube

I ” Tjej och ny i Sverige” berättar unga vuxna om hur det är att komma till Sverige som ensamkommande tjej och vad som kan vara bra för gode mannen att tänka på.

Se filmen på Youtube

I filmen “Kontaktperson för ensamkommande unga i Sverige” berättar en ung kvinna om vad stödet från en kontaktperson enligt Sol inneburit för henne. Även kontaktpersonen och socialsekreteraren berättar om insatsen.

Se filmen på Youtube

Filmerna är framtagna i projektet Min rätt – Din roll som finansierats av Arvsfonden. Det finns även två skriftliga informationsmaterial som riktar sig till de ensamkommande barnen och till aktörerna kring dem.