Om RFS

Om RFS

Om förbundsstyrelsens arbete

Förbundsstyrelsen leder förbundets strategiska arbete och är arbetsgivare för kansliet. Viktiga uppgifter för förbundsstyrelsen är att synliggöra uppdragen och förbundet samt verka för långsiktig finansiering.


Det är lokalföreningarnas representanter vid årsmötet som väljer förbundsstyrelse.

Förbundsstyrelsen består av nio ordinarie ledamöter och två ersättare. Av de ordinarie är fem så kallade allmänna ledamöter samt fyra ledamöter med olika inriktning mot uppdragsområden: kriminalvård, socialtjänst, psykiatri och överförmyndare.

Förbundsstyrelsens arbete

Förbundsstyrelsen verkar för att förbundet och de lagstadgade uppdragen blir mer kända, förbereder årsmötet, ansvarar för att årsmötets beslut verkställs och följs upp och arbetar för att verksamheten har en långsiktig finansiering

Förbundsordförande leder styrelsens strategiska arbete och är förbundsstyrelsens ansikte utåt.

Arbetsgivaransvar

Kansliet är förbundets verkställande organ och arbetet leds av förbundssekreteraren. Förbundssekreteraren har det operativa ansvaret för kansliets verksamhet och ansvarar för att arbetet följer den verksamhetsplan och budget som finns. Förbundssekreteraren ska utifrån verksamhetsplan och budget rapportera kansliets arbete till förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen har det yttersta arbetsgivaransvaret för kansliets anställda. samt tillsätter förbundssekreterare.