Om RFS

Om RFS

Om förbundsstyrelsens arbete

Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets strategiska arbete, men är inte en arbetande styrelse. Det är förbundsstyrelsen som är arbetsgivare för förbundets kansli.


Det är lokalföreningarnas representanter vid årsmötet som väljer förbundsstyrelse.

Förbundsstyrelsen består av nio ordinarie ledamöter och två ersättare. Av de ordinarie är fem så kallade allmänna ledamöter samt fyra ledamöter med olika inriktning mot uppdragsområden: kriminalvård, socialtjänst, psykiatri och överförmyndare.

Förbundsstyrelsen sammanträder sex gånger om året. Dessutom kan det förekomma några telefonmöten. Styrelsemötena äger som regel rum på RFS kansli på Frejgatan i Stockholm lördagar från 10.30 till 16.00. Styrelseledamöterna får ersättning för reskostnader och ett arvode på 2 000 kronor om året för ordinarie styrelseledamot respektive 1 000 kronor för ersättare. Dessutom tillkommer ett arvode på 300 kronor per styrelsemöte och 100 kronor per övrigt möte.