Om RFS

Om RFS

Lyssna på Rollkoll

Nu kan du lyssna på Rollkolls informationsmaterial som ljudfil.


I projektet Rollkoll har RFS tagit fram två informationsmaterial som dels riktar sig till personer som har eller vill ansöka om god man och dels till god man/förvaltare och andra aktörer

Lyssna på Rollkoll – vad gör en god man och förvaltare här

Lyssna på Rollkoll – ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer här

Läs mer om Rollkoll här