Om RFS

Om RFS

Lokal samverkan


Lokala samverkansmöten

Här kan du ladda ner förslag på inbjudan till aktörsmöte samt information till anmälda deltagare. Det finns också en powerpoint om RFS, Rollkoll och lokala samverkansmöten.

Lokala samverkansmöten


Rollkolls första aktörsmöte

Det fanns mycket att diskutera när aktörerna kring huvudmän samlades i Uppsala för Rollkolls första lokala träff. Att träffas så här var jättebra att, jag har fått svar på många av mina frågor, sa en boendepersonal som deltog.

Rollkolls första aktörsmöte