Välkommen till Skaraborgs godman- och förvaltarförening (SGF)
Vår verksamhet

Pandemin har nu börjat att upphöra och vi har planerat vår verksamhet under hösten efter det. Vi kommer att ha ett digitalt medlemsmöte i början av oktober, där vi kommer att informera om vår verksamhet och redovisa enkäten.
Vidare i oktober, november och december kommer vi att starta våra Träffpunkter igen i Skövde och Lidköping.
Se vidare under kalender!

OBS!
Se under dokument ois.skovde.se en intervju med företrädare för SGF om hur det är att vara god man.

Föreningen är en ideell och politiskt obunden intresseorganisation för gode män och förvaltare inom ett geografiskt område som innefattar det som tidigare utgjorde Skaraborgs län.

Föreningens främsta syfte är att bedriva utbildning i form av studiecirklar med olika inriktning. Ambitionen är att uppnå bättre kvalitet i insatserna för dem som är i behov av stöd från en god man / förvaltare. Vi arbetar också för att informera enskilda personer, organisationer och myndigheter om våra medlemmars uppdrag och för att verka opinionsbildande lokalt. Föreningen har gjort en egen hemsida där vi har mer information och där vi presenterar styrelsen på ett personligt sätt. Klicka här.

Föreningen erbjuder bland annat:

  • Gemenskap
  • Utbildning
  • Information
  • Erfarenhetsutbyte
  • Möjlighet att teckna ansvarsförsäkring

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS

Skaraborgs Godman och Förvaltarförening är medlem i RFS, vilket ger dig en olycksfalls- och krisförsäkring. Försäkringen gäller under all verksamhet som arrangeras inom föreningen, när lekmannauppdraget utförs samt till och från uppdraget. Gode män och förvaltare har möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring. Läs mer på RFS hemsida här.

Som medlem får du RFS nyhetsbrev per post fyra gånger per år. Om du uppgett din mejladress till föreningen får du även den digitala versionen av nyhetsbrevet. Du kan också få rådgivning av RFS ombudsmän om du har frågor kring ditt uppdrag.

För mer information, kontakta någon i styrelsen, se sidan ”Kontakta oss”.

Vi bedriver f.n. två studiecirklar:
En i dataredovisning för gode män och förvaltare med två grupper, förmiddag eller kväll, se vidare under “Kontakta oss”.
En i allmänna godmansfrågor som vi kallar Träffpunkt, där får du svar på dina frågor som berör uppdraget, se vidare under “Kontakta oss”.