Kontakta oss

Du är alltid välkommen att ta kontakt med någon av oss i styrelsen.
Vi försöker återkoppla så fort vi har möjlighet.

STYRELSEN
Ordförande	Bert-Ola Karlsson	bert-ola.k@tele2.se
Vice ordförande	Tommy Hoff		tommy_hoff@yahoo.se
Kassör		Tommy Tingvall		tommy.tingvall@telia.com
Sekreterare	Ulf Johansson		ulf.nilla@telia.com
Ledamot		Lars Lundberg		farjestad2@gmail.com
Ledamot		Margaretha Ohlin	Margaretha@ohlin.eu
Ledamot		Olle Wendt		owen1spf@gmail.com

 

MAIL – HEMSIDA
Använd gärna vår föreningsmail:  skbg.godman@gmail.com
Där kan du framföra alla ärenden och vi behandlar dem så fort vi har möjlighet. Föreningen har en egen hemsida, klicka här

FACEBOOK-GRUPP
Vi har startat en Facebook-grupp som är ett forum för våra medlemmar. Gå in på FB och sök upp oss på grupper och skriv:  SGF

STUDIECIRKEL – DATAREDOVISNING
Vår uppskattade studiecirkel i dataredovisning för gode män och förvaltare genomförs under januari-februari samt oktober-november.  Kontakta Tommy Hoff eller Tommy Tingvall, se styrelseuppgifter här ovan.

STUDIECIRKEL – TRÄFFPUNKT
TRÄFFPUNKTEN är ett medlemsforum för frågor och svar på allt som berör vår uppdrag. Vi träffas den sista måndagen i januari, februari, mars, april, september, oktober, november. Ingen anmälan behövs. Ev. frågor besvaras av Olle Wendt, se styrelseuppgifter här ovan.

Studiecirklarna bedrivs i Vuxenskolans lokaler på Rådmansgatan 24 i Skövde.