Göteborgs frivilliga samhällsarbetare

Göteborgs frivilliga samhällsarbetare (GFS) verkar för ett samhälle där alla vid behov har rätt till stöd och råd. I grunden handlar detta om ett erkännande av alla människors lika rätt.


GFS viktigaste uppgift är att stödja våra medlemmar i sina uppdrag. Vi försöker på olika sätt ge medlemmarna möjlighet att träffas och på så sätt få utbildning och kunna utbyta erfarenheter.

Du har en viktig uppgift som frivillig samhällsarbetare – att vara en medmänniska till stöd för andra. Men ibland är det svårt, tungt och ensamt att utföra sitt uppdrag. Att få träffa andra och utbyta erfarenheter, få nya impulser, är något som alla frivilliga samhällsarbetare ibland känner behov av.

Våra uppdrag

 • Kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt Socialtjänstlagen
 • Kontaktpersoner och stödfamiljer enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade
 • Stödpersoner enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård och Lagen om psykiatrisk tvångsvård
 • Gode män och förvaltare enligt Föräldrabalken
 • Biträdande övervakare inom Kriminalvården
 • Häktes- och anstaltsbesökare inom Kriminalvården
 • Besöks- och kontaktpersonsverksamhet inom SiS särskilda ungdomshem

Vår förening erbjuder bland annat

 • Utbildning, studiecirklar
 • Studiebesök
 • Föreläsningar
 • Fritidsaktiviteter med klienter
 • Organiserade erfarenhetsutbyten

Medlemsavgift 2023

Enskild person: 250 kronor per år
Familj: 400 kronor per år (krävs att man bor på samma adress)

Försäkring och nyhetsbrev

Föreningen är medlem i RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, vilket ger dig en olycksfalls- och krisförsäkring. Försäkringen gäller under all verksamhet som arrangeras inom föreningen, när lekmannauppdraget utförs samt till och från uppdraget. Gode män och förvaltare har även möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring. Vill du veta mer om försäkringen, ring RFS på telefon 08-556 068 30 eller läs mer på www.rfs.se

För att försäkringen skall gälla alla, tänk på att lämna personuppgifter på alla i familjen som är medlemmar i föreningen. Läs mer på RFS hemsida här.

Som medlem får du RFS nyhetsbrev per post fyra gånger per år. Om du uppgett din mejladress till föreningen får du även den digitala versionen av nyhetsbrevet. Du kan också få rådgivning av RFS ombudsmän i dina uppdrag.