Om RFS

Om RFS

Mer om Rättssäkerhetsprojektet

Målet med Rättssäkerhetsprojektet har varit att visa på metoder för ökad kvalitet och rättssäkerhet i insatser som frivilliga samhällsarbetare utför. Brukare som stöds av en frivillig har rätt till en trygg och säker insats av bra kvalitet.


RFS anser att rättssäkerheten för brukaren är beroende av ”stödjarens” kompetens att utföra uppdraget, och följaktligen också motsatsen – att förordna en inkompetent frivillig kan vara ett rättsövergrepp.

I projektet har RFS ringat in fem utvecklingsområden:

  • Rekrytering – att få ett kontinuerligt flöde av frivilliga som matchar brukarna.
  • Kompetensstöd – att se till att den frivilliga har nödvändig grundkompens och förståelse för uppdragets karaktär, att handledning och erfarenhetsutbyten erbjuds.
  • Uppmuntran – att den frivilliga blir bekräftad i sitt uppdrag.
  • Mål – att brukare, frivillig och handläggare har en gemensam uppfattningom vad insatsen ska leda till och att målen är uppföljningsbara.
  • Uppföljning – att regelbundet följa upp att planering följs och att upptäcka eventuella behov av handledning etcetera.
    RFS vision är att det i alla kommuner kan skapas ett rum, en reception eller åtminstone ett telefonnummer dit alla som är intresserade av att ta lagreglerade frivilliguppdrag kan vända sig. Idag är det få personer som känner till alla de olika typerna av lagreglerade frivilliguppdrag och det kan därför vara svårt att avgöra vilket uppdrag som kan passa en själv bäst. Det handlar om att förvalta det intresse och den vilja som finns hos medborgare att göra en insats för någon annan genom att erbjuda en tydlig väg in till de lagreglerade frivilliguppdragen.

Beställ metodbok och slutrapport här.