Välkommen till Malmö frivilliga samhällsarbetare

Malmö frivilliga samhällsarbetare är en opolitisk obunden intresseförening.


Föreningen hette tidigare God Mans- och Förvaltarföreningen i Malmö, men 2017 ändrade vi namn och öppnade samtidigt upp föreningen för fler grupper.

Föreningen organiserar frivilliga samhällsarbetare som:

Gode män, förvaltare, kontaktpersoner och kontaktfamiljer, särskilt förordnade vårdnadshavare, gode män för ensamkommande barn, stödpersoner samt lekmannaövervakare.

Föreningen ska stödja medlemmar i deras uppdrag.

Föreningen ska erbjuda medlemmar gemenskap, information och utbyte av erfarenheter

Föreningen ska medverka till samarbete med Överförmyndarnämnden, kommunen samt andra aktörer

Föreningen är ansluten till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS.

Genom att vara medlem i vår förening får du:

  • En olycksfall/krisförsäkring.
  • En ansvarsförsäkring (gäller enbart gode män och förvaltare) som ger dig rättsskydd och skydd vid förmögenhetsskada, för mer information läs mer på RFS hemsida. Försäkringarna är inkluderade i vår förenings medlemsavgift.
  • RFS nyhetsbrev fyra gånger per år, per post och mejl.
  • Rådgivning av RFS ombudsmän om du har frågor kring ditt uppdrag.