Välkommen till Malmö frivilliga samhällsarbetare

Malmö frivilliga samhällsarbetare är en opolitisk obunden intresseförening.


Föreningen hette tidigare God Mans- och Förvaltarföreningen i Malmö, men 2017 ändrade vi namn och öppnade samtidigt upp föreningen för fler grupper.

Föreningen organiserar frivilliga samhällsarbetare som:

Gode män, förvaltare, kontaktpersoner, kontaktfamiljer, särskilda  vårdnadshavare, gode män för ensamkommande barn, stödpersoner, besökare på häktet samt biträdande övervakare.

Föreningen erbjuder stöd till medlemmar i deras uppdrag.

Föreningen erbjuder medlemmar gemenskap, information och utbyte av erfarenheter

Föreningen medverkar till samarbete med Överförmyndarnänmden, Enheten för Överförmyndarärende, kommunen samt andra aktörer

Föreningen är ansluten till Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare, RFS.

Genom att vara medlem i vår förening får du:

  • Olycksfall/krisförsäkring.
  • Ansvarsförsäkring (gäller enbart gode män och förvaltare) som ger dig rättsskydd och skydd vid förmögenhetsskada, för mer information läs mer på RFS hemsida. Försäkringarna är inkluderade i förenings medlemsavgift.
  • RFS nyhetsbrev fyra gånger per år mejl.
  • Rådgivning av RFS ombudsmän om du har frågor kring ditt uppdrag.