Välbesökt årsmöte

27 mars, 2024

 

Michell Malmgren är nyanställd som sakkunnig inom psykiatri och socialtjänstområdena på Riksförbundet. Michell inledde vårt välbesökta årsmöte med en mycket intressant och uppskattad föreläsning om att vara barn till en mamma som har schizofreni.