Kunskapsbank

Kunskapsbank

Utbildningsmaterial


Studiematerial för frivilliga samhällsarbetare (2016)

Nu finns ett uppdaterat studiematerial som beskriver de lagreglerade frivilliguppdragen. I den nya versionen finns även kapitel om god man för ensamkommande barn, särskilt förordnad vårdnadshavare, Visionsrummet och besöksgruppsverksamhet.

Studiematerial för frivilliga samhällsarbetare (2016)


Kurs för lekmannaövervakare (2008)

Ett material för dig som utbildar lekmannaövervakare inom RFS eller frivården. Kan beställas från Kriminalvården.

Kursmaterial för lekmannaövervakare


Att vara besökare på anstalt och häkte (2008)

Det här är ett material som kan användas för att introducera nya medlemmar i besöksgrupper på häkten och anstalter eller för att starta upp nya grupper.

Utbildningsmaterial för besökare


Studiematerial för gode män och förvaltare till teckenspråkiga huvudmän (2009)

Ett studiematerial som vänder sig till gode män och förvaltare för döva huvudmän eller för huvudmän med nedsatt hörsel. Det finns även filmer på teckenspråk som matchar innehållet i rapporten.

Ladda ner materialet och titta på teckentolkade filmer