Kunskapsbank

Kunskapsbank

Studiematerial för frivilliga samhällsarbetare (2022)

Nu finns ett uppdaterat studiematerial som beskriver de lagreglerade frivilliguppdragen. I den nya versionen finns även kapitel om god man för ensamkommande barn, särskilt förordnad vårdnadshavare, Visionsrummet och besöksgruppsverksamhet.

Studiematerial för frivilliga samhällsarbetare 2022

Studiematerial för gode män och förvaltare till teckenspråkiga huvudmän (2009)

Ett studiematerial som vänder sig till gode män och förvaltare för döva huvudmän eller för huvudmän med nedsatt hörsel. Det finns även filmer på teckenspråk som matchar innehållet i rapporten.

Studiematerial för frivilliga samhällsarbetare (2016)