Kunskapsbank

Kunskapsbank

Utbildningsmaterial


Studiematerial för frivilliga samhällsarbetare (2016)

Nu finns ett uppdaterat studiematerial som beskriver de lagreglerade frivilliguppdragen. I den nya versionen finns även kapitel om god man för ensamkommande barn, särskilt förordnad vårdnadshavare, Visionsrummet och besöksgruppsverksamhet.

Studiematerial för frivilliga samhällsarbetare (2016)


Kurs för lekmannaövervakare (2008)

Ett material för dig som utbildar lekmannaövervakare inom RFS eller frivården. Kan beställas från Kriminalvården.

Kursmaterial för lekmannaövervakare


Att vara besökare på anstalt och häkte (2008)

Det här är ett material som kan användas för att introducera nya medlemmar i besöksgrupper på häkten och anstalter eller för att starta upp nya grupper.

Utbildningsmaterial för besökare


Studiematerial för gode män och förvaltare med inriktning på psykiska funktionshinder (2006)

Det här är en sammanställning av temautbildningar kring psykiska funktionshinder. Vad innebär det att ha ett visst funktionshinder och vad du som är god man bör tänka på i ditt bemötande? Materialet tar upp vad huvudmännen har rätt till och hur lagar och regler fungerar.

Beställa och ladda ner


Studiematerial för gode män och förvaltare till teckenspråkiga huvudmän (2009)

Ett studiematerial som vänder sig till gode män och förvaltare för döva huvudmän eller för huvudmän med nedsatt hörsel. Det finns även filmer på teckenspråk som matchar innehållet i rapporten.

Ladda ner materialet och titta på teckentolkade filmer