Foto Yvonne Espelund

Styrelsen för Eskilstuna god man och förvaltarförening/frivilliga samhällsarbetare önskar alla ställföreträdare en fin sommar .

Välkommen du som är frivillig

samhällsarbetare i Eskilstuna!

Vår förening finns för dig inom Eskilstuna kommun som har uppdrag som god man, förvaltare, lekmannaövervakare, kontaktperson, kontaktfamilj, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare, stödperson och besökare på häkte och anstalt.

Som god man och förvaltare kan det vara skönt att ha någon att fråga om råd. Att få stöd och hjälp eller bara träffa andra som gör samma sak som du. Syftet med föreningen är att erbjuda medlemmar stöd, kunskapspåfyllning, gemenskap och erfarenhetsutbyte. I längden ger det bättre kvalitet i insatserna för dem som är i behov av stöd från en frivilligarbetare..

Föreningen arbetar också för att informera enskilda personer, andra organisationer och myndigheter om våra medlemmars uppdrag och för att verka opinionsbildande lokalt.

================================

Som medlem får du:

 • Information och kunskap som underlättar ditt uppdrag via jourtelefon och stödfunktionen.
 • Inbjudan till våra träffar och utbildningar,
  Gå vidare till kalendern.
 • Mentor i ditt uppdrag som god man eller förvaltare

===================================

Vi finns i ABF-huset i Eskilstuna

Kungsgatan 14

Stöd för allmänna frågor kring ditt uppdrag samt årsräkningsproblem.

Stödfunktionen:
Träffa föreningsrepresentanter och få hjälp med dina frågor.

Öppet:
JANUARI – MARS
Tisdagar  klockan 13:00 – 19:00 Torsdagar klockan  13:00 – 16:00

APRIL- MAJ  
Torsdagar klockan 14:30 – 16:30

SEPTEMBER – DECEMBER
Torsdagar klockan 14:30 – 16:30

Bokning av tid skall ske senast dagen före via                                                     telefon nummer 016-12 05 10 .

Jourtelefon: Telefonnummer 016-12 05 10                                                       Telefontid: Måndag-Fredag  Kl 13-00-18.00                                                                                   Lördag-Söndag   Kl 10.00-12.00

 

Vi finns även  på Facebook

 för Eskilstuna och Strängnäs ställföreträdare

===================================

Föreningen erbjuder utökat stöd för gode män och förvaltare

Föreningen ger kostnadsfri rådgivning kring:

 • Hur börjar man det första uppdraget
 • Vad godmans- eller förvaltaruppdraget kan omfatta
 • Vilka myndigheter skall kontaktas
 • Viss mån ge praktisk hjälp när det gäller att fylla i blanketter
 • Hur söker man skuldsanering för huvudmannen
 • Hur bygger man upp förtroende mellan huvudmannen och dennes omgivning
 • I viss mån ge praktisk hjälp vid årsräkning

============================

 

 

 

 

 

 

E

 

=================================

Försäkring, nyhetsbrev och rådgivning:
Föreningen Eskilstuna frivilliga samhällsarbetare är medlem i RFS, vilket ger dig som medlem en olycksfalls- och krisförsäkring. Försäkringen gäller under all verksamhet som arrangeras inom föreningen, när lekmannauppdraget utförs och till och från uppdraget. Gode män och förvaltare har även möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring.
Läs mer om försäkringar här

Som medlem får du RFS nyhetsbrev fyra gånger per år. Om du uppgett din mejladress till föreningen får du även den digitala versionen av nyhetsbrevet. Du kan också få rådgivning av RFS ombudsmän i dina uppdrag.

BLI MEDLEM

Kontakta oss