Medlemsavgift 2020

17 februari, 2020

Har du inte betalat medlemsavgiften för år 2020 så är det dags att göra det.

Medlemsavgiften för 2020 är 200 kronor.
Olycksfalls- och krisförsäkring ingår i medlemskapet.

Ansvarsförsäkring kostar 145 kronor per kalenderår.
Den börjar gälla från den dag den registreras hos riksförbundet.

Betalar du både medlemsavgift och ansvarsförsäkring så blir det 345 kronor.

Nya medlemmar hänvisas till “Bli medlem”
Gamla medlemmar betala medlemsavgiften till vårt bankgiro nr 0552-8062

Ange  namn, adress och personnummer samt mejladress.


ESKILSTUNA: INBJUDAN TILL CIRKEL OM UPPDRAGET ATT VARA GOD MAN

30 januari, 2020

Våren 2020
TID: Med start måndag den 2 mars kl 17.00 i rum 203.

Samling kl 16.45 med kaffe .

PLATS: ABF, Kungsgatan 14, Eskilstuna

Du inbjuds till en cirkel där vi under sex måndagar kommer att gå igenom grunderna i uppdraget att vara god man, det löpande arbetet under året samt upprättande av årsräkning.

Anmälan sker via  Recruto
För mer information: yvonne.espelund@telia.com

 


Eskilstuna: Kurs i Årsräkning

23 december, 2019

Under januari – februari 2020 anordnas vid 7 tillfällen kurs i hur du gör en års-räkning.

Gode mannen ska arbetar med eget material.

Mer information i kalendern

Anmälan sker via Recruto

 


Föreningen utökar stöd till gode män

5 mars, 2019

Vår förening och Eskilstuna kommun har ingått ett IOP-avtal om utvecklat stöd till gode män och förvaltare.

Avtalet går i korthet ut på att Eskilstuna frivilliga samhällsarbetare ska arrangera grundutbildning, erfarenhetsutbyten, stödverksamhet och jourtelefon. Föreningen lägger 460 volontärtimmar per år för framtagande av utbildning, praktiska förberedelser och uppföljningsmöten med mera. Kommunen å sin sida står för kostnader såsom lokalhyra, utrustning samt för arvoden till dem som leder studiecirklar eller sitter i stöd- och jourverksamheten.

IOP är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn och kan ses som en alternativ avtalsform mellan upphandling och föreningsbidrag.

Läs RFS intervju med ordförande Benny Sandell om upplägget och delar med sig av förhoppningar och farhågor.

Läs Eskilstuna kommuns pressmeddelande om avtalet


Vill du få kontakt med en mentor för råd och tips?

5 mars, 2019

Behöver du ytterligare stöd och samtal kring ditt uppdrag som god man eller förvaltare?

Vi är många i föreningen som har erfarenhet och som gärna hjälper dig att få råd och stöd. Kontakta oss om du vill ha en mentor.

Ring: Anna Maria Lindkvist Arrue 070-4672618

 


Vill du känna dig betydelsefull?

4 mars, 2019

Bli frivillig samhällsarbetare och hjälp en medmänniska! Läs om de olika lagreglerade frivilliguppdragen du kan engagera dig i här.

Du kan även engagera dig i vår förening! Vi behöver bli fler, både i föreningen och styrelsen. För tillsammans kan vi påverka. Skicka gärna en intresseanmälan till oss.