Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Gör uppdragen attraktiva – få fler att ställa upp

Här ger RFS tips på vad en kommun eller myndighet kan göra för att rekrytera frivilliga och göra uppdragen mer attraktiva.


Kampanjer i all ära men det är det kontinuerliga arbetet med uppdragstagarna som avgör tillgången av frivilliga. Ett systematiskt arbete med att erbjuda attraktiva uppdrag minskar också behovet av nyrekrytering eftersom uppdragstagarna då stannar längre i sina uppdrag och tar nya uppdrag. Det kan vara värt att fundera över om en del av rekryteringsbudgeten istället kan gå till uppmuntran av befintliga uppdragstagare.

Det är också bra att veta att det finns frivilliga även hos andra myndigheter och att det finns fördelar med att samarbeta över myndighetsgränserna.

RFS tips för rekrytering

  • Gå samman med frivård, socialtjänst, patientnämnd, överförmyndare och lokalförening på orten kring arbetet med lagreglerade frivilliguppdrag med, för att göra gemensamma utbildnings- och rekryteringinsatser. Det finns mycket att lära av varandra och gemensamma satsningar kan ge uppmärksamhet i media. Läs mer om RFS metod för ökad kvalitet i frivilliguppdragen.
  • Se era uppdragstagare som möjliga ”goda ambassadörer”. Erfarenheter visar att det mest effektiva sättet att få nya lämpliga frivilliga är via uppdragstagare som talar gott om uppdraget med personer i sitt nätverk. (För att få goda ambassadörer, läs nedan om attraktiva uppdrag).
  • Var lättillgängliga, med en tydlig webbplats och ge snabba svar till de personer som hör av sig.
  • Om ni annonserar eller syns i media, avsätt tid för att ta emot intresseanmälningar.
  • Fånga upp de som visar intresse genom att snabbt erbjuda en utredningstid.
  • Var frikostiga med tips om lämpliga uppdragstagare myndigheter emellan, det bidrar till bättre matchning.

RFS tips för attraktiva uppdrag

  • Erbjud grundutbildning och vidareutbildning.
  • Sätt tydliga och uppföljningsbara mål med uppdraget för att öka uppdragstagarens förståelse för uppdraget.
  • Gör en tidig uppföljning av insatsen och sedan regelbundna uppföljningar för att upptäcka behov av handledning eller justera målet med uppdraget.
  • Ge uppdragstagarna uppmuntran för att bibehålla deras engagemang och lust. Gör en plan för hur det ska ske, till exempel genom telefonsamtal, brev, föreläsning eller biobiljetter.