Välkommen till Frivilliga samhällsarbetare i Karlstad-Hammarö

Vi är en fristående förening för gode män/förvaltare och välkomnar nu även kontaktpersoner, kontaktfamiljer, stödpersoner och lekmannaövervakare. Föreningen startade 2005 och är medlem i Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

Medlemsmöten hålls 4 ggr/år, varav ett är årsmöte, 2 möten hålls under första halvåret och 2 under det andra. Det sista medlemsmötet brukar kombineras med en liten julfest, som alla medlemmar inbjuds till

Föreningen kan nu erbjuda sina medlemmar ett redovisningsprogram för en mindre kostnad

Medlemmar i FSA Karlstad/Hammarö erhåller en olycksfalls- och krisförsäkring som ger ersättning om man inom sitt verksamhetsområde skulle skadas i sitt uppdrag. Försäkringen är tecknad av RFS och ingår i medlemsavgiften.

Man kan också teckna en Ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Den går endast att teckna om man är medlem i en lokalförening och kostar 220 kr/år och ingår inte i medlemsavgiften utan betalas separat. Vid intresse för försäkringen, kontakta föreningen som förmedlar detta.

Föreningen arbetar bl a med:

– Mentorskap för nya och redan verksamma
gode män/förvaltare, kontaktpersoner, kontakt- familjer, stödpersoner och lekmannaövervakare (mentorskap = råd, tips och stöd)

– Utbildning inom önskade områden från medlemmarna

– Föreläsningar inom de olika verksamhetsområdena

Om du har idéer eller synpunkter på saker inom ditt verksamhetsområde, kontakta gärna någon av oss i styrelsen.

Vi finns på Facebook: Frivilliga samhällsarbetare Karlstad och Hammarö