Medlemsservice

Medlemsservice

Rutinerade besökare stödjer nya

Varje söndag får häktet Jönköping besök av två personer ur Jönköpings övervakarförenings besöksgrupp. I höstas fick gruppen tre nya deltagare som alla fått en slags mentor.


Nya besökare får först en introduktion berättar Pia Alderbring, som är föreningens besöksgruppsansvarig. När de nya sedan börjar besöka häktet går de tillsammans med en rutinerad besökare ur gruppen.
– Jag styr det lite genom att välja någon som är lugn och erfaren. Det gäller också att den erfarna besökaren kan vara rak och berätta vad som gäller, säger Pia.

Som besökare handlar det mycket om att möta och lyssna på de häktade. Den erfarna besökaren kan genom sitt eget beteende vara en god förebild för den som är ny. Men det gäller också att våga ge återkoppling till den som inte beter sig lämpligt; kanske pratar för mycket om sig själv eller inte har lämplig klädsel, förklarar Pia.

Vilka frågor brukar komma upp?
– Framför allt kan det kännas skrämmande att komma in i den låsta miljön på häktet. Ibland finns förutfattade meningar kring vem som hamnar på ett häkte, vilket man kan behöva ventilera.

När besöksgruppen avslutat ett besök på häktet ska de alltid ringa till Pia för en kort avstämning. Då har hon möjlighet att fånga upp om någon i besöksgruppen mår dåligt på grund av något som skett på häktet.

Vad kan det handla om ?
– Det kan vara någon som berättat lite för detaljerat om ett brott, som man inte mår bra av att höra. Eller så kanske man blir väldigt illa berörd av en livshistoria. Ibland behöver man bara få prata av sig och ibland behöver man få råd kring hur man ska hantera uppgifterna man fått ta del av.

Pia berättar att hon då alltid vänder sig till frivården, för att få stöd i hur besöksgruppen ska agera.

Texten är publicerad i RFS nyhetsbrev nr 1 2015 i SocialQrage

Läs nyhetsbrevet här

2015-02-09