Kunskapsbank

Kunskapsbank

Folder om medlemskap RFS-förening (2022)

Ju fler medlemmar vi är desto mer kraft bakom förbundets röst! I den här foldern kan du läsa om vad du får som medlem i en lokalförening inom RFS.

Foldern kan beställas av lokalföreningar och av myndigheter för att delas ut till uppdragstagare. Här beskrivs vilka frågor förbundet driver och att du som är enskild medlem kan vara med och påverka.

Foldern från 2022 går att beställa från RFS kansli via info@rfs.se  för en kostnad om 5 kronor/folder, administrationsavgift om 20 kronor, plus portokostnad. . RFS lokalföreningar betalar endast porto.

RFS folder finns även att ladda ned och skriva ut som PDF.

Då den är i A5-format går den också bra att skriva ut i en färgskrivare (dubbelsidigt – vänd längs kortsidan). 

RFS Folder 2022