Om RFS

Om RFS

Revisorerna

Här presenteras RFS revisorer. Revisorerna granskar förbundets ekonomi.


Läs mer om revisorernas arbete

Revisorerna valda 2018

Gösta Eklundgosta.eklund@telia.com

Sammankallande revisor RFS och ledamot i Lunds frivilliga samhällsarbetare

Anders Cederlundcederlunds@telia.com
Revisor RFS och vice ordförande i Västra Blekinge frivilliga samhällsarbetare

Lena Billigbilliglena@gmail.com
Ersättare valberedning RFS och ledamot i Solna-Sundbybergs övervakare- och kontaktpersonsförening