Om RFS

Om RFS

Revisorerna

Här presenteras RFS revisorer. Revisorerna granskar förbundets ekonomi.


Läs mer om revisorernas arbete

Revisorerna valda 2021

Gösta Eklundgosta.eklund@telia.com

Sammankallande revisor RFS och ledamot i Lunds frivilliga samhällsarbetare

Lars-Åke Norman
Revisor RFS och kassör i Örnsköldviks frivilliga samhällsarbetare

Lena Billig,
Ersättare valberedning RFS och ledamot i Solna-Sundbybergs övervakare- och kontaktpersonsförening