Om RFS

Om RFS

Revisorerna

Här presenteras RFS revisorer. Revisorerna granskar förbundets ekonomi.

Revisorerna valda 2022

Gösta Eklundgosta.eklund@telia.com

Sammankallande revisor RFS och ledamot i Lunds frivilliga samhällsarbetare

Lars-Åke Norman
Revisor RFS och kassör i Örnsköldsviks frivilliga samhällsarbetare

Eva Törnegren
Ersättare valberedning RFS och kassör i Malmö frivilliga samhällsarbetare