Om RFS

Om RFS

Revisorerna

Här presenteras RFS revisorer. Revisorerna granskar förbundets ekonomi.


Läs mer om revisorernas arbete

Revisorerna valda 2019

Gösta Eklundgosta.eklund@telia.com

Sammankallande revisor RFS och ledamot i Lunds frivilliga samhällsarbetare

Lars-Åke Norman, l.n@lan.pp.se
Revisor RFS och kassör i Örnsköldviks frivilliga samhällsarbetare

Lena Billigbilliglena@gmail.com
Ersättare valberedning RFS och ledamot i Solna-Sundbybergs övervakare- och kontaktpersonsförening