Hallands godmans- och förvaltarförening

Verksamhetsområde:

Föreningen är verksam inom Båstads, Laholms, Halmstads, Hylte (ÖIS), Falkenbergs,  Varbergs och Marks (ÖIV) kommuner.

Övergripande mål

Föreningens övergripande mål är att alla gode män och förvaltare inom verksamhetsområdet ska känna till föreningen. Trovärdigheten för föreningen ska vara stor hos såväl medlemmar som myndigheter. Medlemmar i föreningen ska känna delaktighet och uppleva att man har nytta av att vara medlem i Hallands god mans- och förvaltarförening (HGF).

Detta kommer vi att arbeta med 2024-2025

  • Stödja medlemmar i deras uppdrag
  • Ge medlemmarna tillfällen till erfarenhetsutbyte
  • Informera andra organisationer, myndigheter och politiska företrädare om vårt och våra medlemmars arbete
  • Verka som kontaktorgan i gemensamma frågor och skapa kontakt med andra uppdragsområden inom frivilligsektorn
  • Info-folder-2023-2024
  • Info-folder-2023-2024 pdf

Facebook

Vi har en sluten Facebook sida, där ni kan skriva om ni har några frågor. Den hittar ni här

Man måste vara medlem i föreningen, för att få bli medlem i FB gruppen.

Välkomna att bli medlemmar på FB.