Hallands godmans- och förvaltarförening

Verksamhetsområde:

Föreningen är verksam inom Laholms, Halmstads, Hylte (ÖIS), Falkenbergs och Varbergs (ÖIN) kommuner.

Övergripande mål

Föreningens övergripande mål är att alla gode män och förvaltare inom verksamhetsområdet ska känna till föreningen. Trovärdigheten för föreningen ska vara stor hos såväl medlemmar som myndigheter. Medlemmar i föreningen ska känna delaktighet och uppleva att man har nytta av att vara medlem i Hallands god mans- och förvaltarförening (HGF).

Detta kommer vi att arbeta med 2019-2020

  • Stödja medlemmar i deras uppdrag
  • Ge medlemmarna tillfällen till erfarenhetsutbyte
  • Informera andra organisationer, myndigheter och politiska företrädare om vårt och våra medlemmars arbete
  • Verka som kontaktorgan i gemensamma frågor och skapa kontakt med andra uppdragsområden inom frivilligsektorn

verksamhetsb 2018

Protokoll årsmöte 2019

Verksamhet 2019-2020_

Ladda ner föreningens stadgar som pdf