Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Bli besökare!

Vill du bli besökare och bidra till att bryta intagnas isolering på häkte och anstalt? Kontakta en RFS förening som har besöksgrupp eller oss på kansliet för att veta mer!


Om du vill bli besökare på häkte eller anstalt vänder du dig till en lokal RFS-förening som har besöksgruppsverksamhet. Via RFS kansli kan du tips om vilken besöksgrupp som finns närmast dig. I dagsläget organiserar ungefär 9 av RFS 50 lokalföreningar besök på häkten eller anstalter.

Hitta din närmsta lokalförening

Vem kan bli besökare?

I princip kan vem som helst som fyllt 18 år bli besökare, förutsatt att personen bedöms som lämplig för uppgiften. RFS genomför utbildning för nya besöksgrupper och arrangerar årligen en konferens. Anstalten eller häktet avgör slutligen om en person får bli besökare (kontroll i belastnings-och misstankeregister görs). Varje besöksgrupp utser en besöksgruppsansvarig som ser till att rutinerna följs och introducerar nya besökare.

Starta ny besöksgrupp

Om det inte finns en sådan verksamhet är det möjligt för lokalföreningen att få stöd från RFS kansli för att starta upp en ny verksamhet. Är du intresserad av att veta mer om att starta besöksgrupper på anstalt och häkten kontakta RFS kansli.

Kontaktuppgifter till RFS kansli

Ladda ner info-blad om att bli besökare (pdf)