Kunskapsbank

Kunskapsbank

Delgivningar

Frågan om en god man eller förvaltare får ta emot en delgivning för sin huvudmans räkning är inte ordentligt utredd och rättsläget är osäkert.


RFS volontärjurist Anna har skrivit en text som är tänkt som en viss vägledning i frågan. Hon skriver samtidigt att det i de enskilda konkreta fallen många gånger är svårt att ge tydliga svar.

Ladda ner dokumentet här (pdf)