Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Att bli biträdande övervakare

Som biträdande övervakare gör du skillnad i en annan människas liv. Du behöver inga särskilda förkunskaper för att ta uppdraget. Dock är det viktigt att du har ett genuint intresse för människor och en vilja att engagera dig. Kanske är du bra på att motivera andra, få dem att tänka efter, tänka om eller att tänka nytt?

 

Hur blir jag biträdande övervakare?

Det är Kriminalvårdens frivård som rekryterar biträdande övervakare, och det är till dem du vänder dig om du är intresserad av att ta ett uppdrag. Om du inte har varit biträdande övervakare tidigare genomförs en utredning om din lämplighet. Vanligtvis blir man då kallad till frivårdskontoret för att få veta mer om uppdraget, men också för att bli intervjuad av en eller två frivårdshandläggare. Det sker även en kontroll i misstanke- och belastningsregistret, och du ombeds att lämna en till två referenser som kan intyga din lämpligheten i att stödja en medmänniska.

Här kan du söka efter närmaste frivårdskontor:

Vilket stöd finns det i uppdraget?

Vid frivården finns en ansvarig frivårdsinspektör som tillsammans med dig och klienten sätter upp konkreta mål för kontakten. Detta följs också regelbundet upp under året. Frivården ansvarar även för att utbilda och handleda biträdande övervakare, och mellan 2021 och 2023 genomför Kriminalvården en särskild satsning på biträdande övervakare – en satsning RFS stöttar och medverkar i.

Som biträdande övervakare kan du också bli medlem i en lokalförening inom RFS. Som medlem får du stöd, erfarenhetsutbyte, kunskapspåfyllning samt olycksfalls- och krisförsäkring. Ibland anordnar frivården och RFS lokalföreningar föreläsningar och temakvällar tillsammans.

För dig som vill fördjupa dig: