Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Att bli biträdande övervakare

Vill du ta uppdrag som biträdande övervakare? Det är Kriminalvårdens frivård som rekryterar biträdande övervakare.


Frivården utför personutredningar samt handlägger de personer som villkorligt frigivits och som dömts till skyddstillsyn. När det gäller att tillsätta en biträdande övervakare kan klientens eget nätverk utforskas i syfte att finna en lämplig biträdande övervakare. Ibland framkommer redan i personutredningen att exempelvis en referens kan tänka sig att ställa upp som biträdande övervakare, om det blir en fällande dom. Nära anhöriga eller någon som klienten står i beroendeställning till bör inte förordnas som biträdande övervakare.

Om den dömde inte har något eget lämpligt förslag eller på grund av integritetsskäl inte vill ha någon person i sin närhet som biträdande övervakare, har frivården register med biträdande övervakare som tagit uppdrag kontinuerligt och som kan tillfrågas om nya uppdrag. Klienten har rätt att överklaga myndighetens beslut om förordnande av en viss biträdande övervakare.

Intervju hos frivården

Om den tilltänkta biträdande övervakare inte har haft något uppdrag som biträdande övervakare tidigare görs en utredning hos frivården om den personens lämplighet. Vanligtvis kallas den tilltänkta biträdande övervakare till frivårdskontoret för att genomgå intervju hos en eller två frivårdshandläggare och för att få veta mer om vad det innebär att vara biträdande övervakare. Personen kontrolleras också i misstanke- och belastningsregistret och ombeds lämna en till två referenser som kan intyga lämpligheten att stödja en medmänniska.

Frivården ansvarar även för att utreda och tillsätta förtroendemän – läs mer om det uppdraget här

Om du är intresserad av att ta uppdrag som biträdande övervakare eller förtroendeman vänder du dig till närmaste frivårdskontor, se Kriminalvårdens hemsida.

Läs mer om stöd i uppdraget här.