Kunskapsbank

Kunskapsbank

Beställ metodbok och slutrapport (2014)

Beställ RFS metodbok och kom igång med att förbättra arbetet med lagreglerade frivilliguppdrag. Med ett strukturerat och gemensamt arbete ökar kvaliteten i insatserna – för brukarnas bästa!


Metodboken bygger på erfarenheter från Rättssäkerhetsprojektet. I projektet samlade RFS arbetsgrupper från fyra modellkommuner med representanter från socialtjänst, frivård, patientnämnd, överförmyndare och RFS lokalföreningar.

Metodboken är tänkt att inspirera kommuner, myndigheter och RFS lokalföreningar att gemensamt arbeta med utvecklingsområdena: rekrytering, kompetensstöd, uppmuntran, mål och uppföljning.
Metodboken kan användas som en självinstruerande hjälpreda.

Ladda ner metodboken här (pdf 2MB)

Läs mer om metodboken här

Projektets slutrapport “Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag” kan användas som ett komplement till metodboken för en mer utförlig beskrivning av projektet.

Ladda ner slutrapporten här (pdf 5MB)

Beställ metodbok och slutrapport

Materialen är gratis mot administrationsavgift om 20 kronor- plus portokostnad. Mejla till info@rfs.se eller ring 08-556 068 30 om du har frågor.