Välkommen till Södra Vätterbygdens frivilliga samhällsarbetare

Södra Vätterbygdens frivilliga samhällsarbetare är en ideell förening för dig som har uppdrag som god man, förvaltare, lekmannaövervakare, kontaktperson/kontaktfamilj/stödfamilj, särskild förordnad vårdnadshavare, stödperson eller är besökare på häkte och anstalt. Vår förening är verksam i Jönköping och har medlemmar i flera kommuner i Jönköpings län och har för närvarande totalt 160 medlemmar.  Föreningen är ansluten till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS.

Frivilliga samhällsarbetare

De uppdrag som våra medlemmar har på lagreglerade frivilliguppdrag inom det sociala området. Våra medlemmar är människor med livserfarenhet och vardagskunskap och har kunskaper om vad som krävs av människor i samhället för att våra huvudmän, klienter, patienter och brukare skall kunna leva ett anständigt liv. De har förmågan att dela med sig av sina erfarenheter och har ett stort samhälleligt, socialt och medmänskligt engagemang.

Försäkring och nyhetsbrev via RFS

Som medlem i föreningen har du automatiskt en olycksfalls- och krisförsäkring via RFS, när du utför uppdrag som frivillig samhällsarbetare. Gode män och förvaltare har också möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring som gäller förmögenhetsskada och rättsskydd. Frågor avseende ansvarsförsäkringen kan ställas till föreningens styrelse vatterbygdens.samhallsarbetare@outlook.com

eller till RFS (08-556 068 30).

Du får också RFS nyhetsbrev fyra gånger per år per post samt digitalt för dig som uppgett din mejladress till föreningen. Du kan även få stöd av RFS ombudsmän om du har frågor kring ditt uppdrag.

Föreningens syfte är att:

• stödja medlemmarna i deras uppdrag
• ge medlemmarna tillfällen till erfarenhetsutbyte
• tillsammans med de myndigheter som tillsätter uppdragen ge medlemmarna utbildning i frågor av betydelse för att kunna genomföra sina uppdrag
• informera andra organisationer och myndigheter om vårt och våra medlemmars arbete
• verka som kontaktorgan i gemensamma frågor

Ladda ner föreningens stadgar (pdf)