Kontakta oss

Mejladress:
vatterbygdens.samhallsarbetare@outlook.com

Södra Vätterbygdens frivilliga samhällsarbetares styrelse:

Joakim Kihlberg (Ordförande)
Tel. 070-8764439
E-post: joakim.kihlberg@iogt.se

Yvonne Rehn (1:e vice ordförande)
Tel: 070 699 7276
E-post: y_rehn@hotmail.com

Anne Marie Målberg (Kassör och medlemsansvarig)
Tel: 070-5779754
E-post: am.mahlberg@gmail.com

Inger Askehag (Sekreterare)
Tel: 070-5599576
E-post: inger.askehag@telia.com

Pia Alderbring
Tel: 0739-708616
E-post: pia.alderbring@hotmail.com
Kontaktperson i övervakar/häktes/kontaktpersonsfrågor

Lena Eriksson
Tel: 070-6443315
E-post: lenabritt.eriksson@telia.com
Kontaktperson i övervakar/häktes/kontaktpersonsfrågor

Predag Parkic
Tel: 0704-151599
E-post: vrsac63@gmail.com
Kontaktperson gentemot RFS

Revisorer:

Lennart Jöråker
Tel: 070-2231944
E-post: joraker@telia.com

Samuel Samuelsson
Tel: 070-4042983
E-post: samuelsson.samuel@gmail.com

Claes Göran Park (ersättare)
Tel: 070-5691286
E-post: klasse.park@swipnet.se

Valberedning:

Lis-Britt Karlsson  (sammankallande)
Tel: 070-3475588
E-post: lisbritt.carlsson@gmail.com

Uno Fredriksson
Tel: 070-5637038
E-post: gus.fredriksson@gmail.com

Tsoshik Normanian
Tel: 070-0748508
E-post: tsohig@hotmail.com