Kontakta oss

Mejladress:
vatterbygdens.samhallsarbetare@outlook.com

Södra Vätterbygdens frivilliga samhällsarbetares styrelse:

Lisbeth Malmqvist (ordförande)
E-post: lisbeth.malmqvist@comhem.se
070-3020815

Inger Askehag(sekreterare)
Tel: 070-5599576
E-post: inger.askehag@telia.com

Folke Hjelmstam (Kassör)
Tel. 070-79990960
E-post: folke@hjelmstam.net

Ann-Mari Målberg
Tel: 070-5779754
E-post: am.mahlberg@gmail.com

Pia Alderbring
E-post: pia.alderbring@hotmail.com

Mani Caspian
E-post: manicaspian5@outlook.com

Börje Johansson
E-post: olle050607@hotmail.com

Sivert Sparr
E-post: sivertsparr@hotmail.se

Ronny Gustafsson, ersättare
E-post: ronny.rg.gustafsson@gmail.com

Revisorer:

Lennart Jöråker

Valberedning:

Margareta Selin-Törnqvist, sammankallande

Uno Fredriksson

Mona Milton

Rev: 2018-04-17