Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Biträdande övervakare

Inom Kriminalvården finns uppdraget biträdande övervakare. Den som har dömts till skyddstillsyn eller som har villkorlig frigivning efter ett fängelsestraff erbjuds ofta insatsen. Att vara biträdande övervakare handlar om att hjälpa en medmänniska som på olika sätt hamnat i en utsatt situation.

Vad gör en biträdande övervakare?

Under övervakningen ska den biträdande övervakaren fungera som ett stöd för klienten, så att personen själv kan hitta vägar till en fungerande vardag. Det kan vara att hjälpa klienten att söka jobb eller hitta meningsfulla fritidsaktiviteter, liksom att vara ett stöd i att utveckla sociala nätverk. I mån av tid följer den biträdande övervakaren också med till olika myndigheter för att närvara i möten. Det övergripande syftet är att förebygga återfall i brott.

Vem kan bli biträdande övervakare?

Det krävs inte någon speciell utbildning eller yrkesbakgrund för att bli biträdande övervakare, däremot ett genuint engagemang för att hjälpa sina medmänniskor. De dömda personerna kommer från alla delar av samhället och är i varierande åldrar. För att hitta en bra matchning till klienten behövs därför en mångfald av biträdande övervakare.

Bra att veta:

  • Det är Kriminalvårdens frivård som förmedlar uppdragen
  • Övervakningen pågår i regel under ett år, men kan förlängas om klienten till exempel återfaller i brott under pågående övervakning
  • Biträdande övervakare har tystnadsplikt och får inte berätta för andra om de personer hen möter i sitt uppdrag
  • Ett arvode utgår till biträdande övervakare, men till övervägande del utförs uppdraget ideellt
  • Biträdande övervakare är en insats av flera och ersätter inte klientens besök på frivården
  • Biträdande övervakare ska berätta både om klientens framsteg och eventuella återfall för frivårdsinspektören
Om du är intresserad av att bli biträdande övervakare, klicka på denna länk

Medlemmar berättar om uppdraget: